Project Description

KT HOUSE thi công phần móng BTCT đúc theo thiết kế kết cấu.