TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Với kiến thức về thị trường trong nước cũng như các mối quan hệ trong ngành bất động sản, chúng tôi cung cấp các giải pháp thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua các nghiên cứu thị trường chuyên sâu, nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch chiến lược và xin cấp phép theo luật định cho khách hàng. Chúng tôi còn hỗ trợ các giao dịch sáp nhận và mua lại, thông qua việc tìm kiếm mục tiêu, thẩm định và soát xét tài chính và thương mại, cùng với định giá và cơ cấu các giao dịch.

Chúng tôi thực hiện các quy trình một cách minh bạch, liên tục phối hợp và đảm bảo yêu cầu của khách hàng để kiểm soát tiển độ, mức độ tham gia và lập báo cáo. Một khi chúng tôi đã chấp nhận một dự án, chúng tôi sẽ huy động tất cả các nguồn lực cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng cam kết và mang lại kết quả như mong đợi của khách hàng.

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi mang đến cho khách hàng những chiến lược đã được kiểm chứng để đi đến thành công. Chúng tôi luôn cam kết mang lại kết quả như mong muốn cho khách hàng.

DỊCH VỤ
TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khả thi
Hoạch định ý tưởng và định vị sản phẩm
Nghiên cứu phương án phát triển cao nhất và tốt nhất
Hoạch định chiến lược kinh doanh

DỊCH VỤ
TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ

Giới thiệu, đánh giá các đơn vị quản lý phù hợp
Rà soát và thương thảo hợp đồng quản lý
Cơ cấu chương trình cho thuê đối với các sản phẩm nhà ở

DỊCH VỤ
TƯ VẤN THU XẾP VỐN VAY

Phân tích cấu trúc tài chính khả thi
Thương thảo điều khoản và điều kiện tín dụng
Đáp ứng các điều kiện giải ngân vốn vay

DỊCH VỤ
TƯ VẤN GIAO DỊCH

Huy động vốn
Định giá và đánh giá dự án
Soát xét tài chính và thương mại
Rà soát các tài liệu pháp lý
Tìm kiếm nhà đầu tư để nhận chuyển nhượng dự án hoặc tòa nhà đang hoạt động